Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ébresztő, iskolába kell menni. Ébresztő, iskolába kell menni. Ébresztő, iskolába kell menni. Ébresztő, iskolába kell menni.

Szakmai vizsga

Szakmai záróvizsgák időpontjai 2017/18-as tanévben
osztály szakma írásbeli vizsga gyakorlati vizsga szóbeli vizsga
11. a eladó - 2018.05.09 8:00 2018.05.16 8:00
11. b pincér 2018.05.18 10:00 2018.05.29 - 30. 8:00 2018.05.25 8:00
11. c  cukrász 2018.05.18 10:00 2018.05.31 - 06.01. 8:00 -
11. d szakács 2018.05.18 10:00 2018.05.29 8:00 -
11. e szakács 2018.05.18 10:00 2018.05.30 8:00 -
13. A kereskedő 2018.05.18 10:00 2018.05.08 8:00 2018.05.22 8:00
13. B vendéglátásszervező-vendéglős 2018.05.18 10:00 2018.06.07-08 8:00 2018.05.15 8:00
14. B vendéglátásszervező 2018.05.18 10:00 2018.06.05-06. 8:00 2018.05.14 8:00
KSZ/12.C cukrász 2018.05.18 10:00 2018.05.24-25. 8:00 2018.05.07 8:00
KSZ/12.SZ szakács 2018.05.18 10:00 2018.05.24 8:00 2018.05.07 8:00

LELKI SEGÉLY

színes plakátKÉP

Ajánlattételi Felhívás

Tatabányai Szakképzési Centrum

Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézménye

iskolabútor beszerzése

tárgyban 2018.


 

Szükséges dokumentumok letöltése:

Ajánlatkérés:LETÖLTÉS

Mellékeletek: LETÖLTÉS

 

ÖSZTÖNDÍJ

TÁJÉKOZTATÁS

A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló 252/2016. (VIII. 24.) Korm.rendelet 5. § (3) A nevelési-oktatási intézmény az ösztöndíjat minden hónap 28. napjáig folyósítja a tanuló részére azzal az eltéréssel, hogy az adott félév első két hónapjára járó ösztöndíj a második hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és augusztus hónapra járó ösztöndíj a június hónapban járó ösztöndíjjal egy időben kerül átutalásra.
 
A fentiek értelmében az ösztöndíjra jogosult tanulók a szeptember és október hónapokra járó ösztöndíjat egy összegben fogják megkapni:
 
2017. október 28-ig
 
 
A Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók ösztöndíjáról, valamint a részt vevő pedagógusok pótlékáról szóló 322/2016. (X. 27.) Korm. rendelet 3. §
 

(3) A szakképző iskola az ösztöndíjat havonta, az ösztöndíjra jogosultsággal érintett hónapot követő hónap 28. napjáig folyósítja a tanuló részére, az 1. § (4)-(5) bekezdésében és a (4) bekezdésben foglalt kivételekkel.

(4) A Szakképzési Hídprogram első évfolyamának első két hónapjára járó ösztöndíj a tanítási félév harmadik hónapjának 28. napjáig egy összegben kerül átutalásra.

 
A fentiekből adódóan a Szakképzési Hídprogram második évfolyamán tanulók a szeptember havi ösztöndíjat:
2017. október 28-ig
 
A Szakképzési Hídprogram első évfolyamán tanulók a szeptember-október havi ösztöndíjat egy összegben:
2017. november 28-ig
kapják meg.
 

Milyen szakképzések esetében nyújtható ösztöndíj?

 • Nappali, iskolai rendszerű,
 • első (második szakma tanulása esetében nem),
 • az adott tanévre vonatkozó kormányrendeletben meghatározott hiány-szakképesítések körébe tartozó.

Melyek a hiány-szakképesítések?

Ezek listája tanévről tanévre változhat a hatályos kormányrendelet szerint, azonban vannak tartósan a listán lévő szakmák. Hiányszakmák az utóbbi tanévekben:

2015/2016-os tanév

2016/2017-es tanév

2017/2018-as tanév

34 582 08 Kőműves és hidegburkoló

34 582 01 Ács

34 582 14 Kőműves

34 521 09 Műanyagfeldolgozó

34 522 01 Elektromechanikai műszerész

54 523 02 Elektronikai technikus

34 521 03 Gépi forgácsoló

34 521 03 Gépi forgácsoló

34 521 03 Gépi forgácsoló

34 521 06 Hegesztő

34 521 06 Hegesztő

34 521 06 Hegesztő

34 521 04 Ipari gépész

34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos

34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos

34 521 08

Mezőgazdasági gépész

34 521 08 Mezőgazdasági gépész

34 521 08 Mezőgazdasági gépész

34 811 04 Szakács

54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus

54 523 04 Mechatronikai technikus

34 521 10 Szerszámkészítő

34 521 10 Szerszámkészítő

34 521 10 Szerszámkészítő

34 762 01

Szociális gondozó és ápoló

34 762 01 Szociális gondozó és ápoló

34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó

34 522 04 Villanyszerelő

34 522 04 Villanyszerelő

34 522 04 Villanyszerelő

34 544 01 Vájár

34 544 01 Vájár

34 541 03 Húsipari termékgyártó

34 621 02 Lovász

34 621 02 Lovász

34 621 02 Lovász

 -

54 543 02 Gumiipari technikus

54 543 02 Gumiipari technikus

 -

52 723 01 Gyakorló ápoló

54 723 02 Gyakorló ápoló

 -

34 521 05 Gyártósori gépbeállító

34 341 01 Eladó

 -

34 521 09 Műanyagfeldolgozó

34 521 09 Műanyagfeldolgozó

 -

34 542 06 Női szabó

34 542 06 Női szabó

 -

34 541 05 Pék

34 811 04 Szakács

 -

54 524 02 Vegyipari technikus

54 524 03 Vegyész technikus

 -

34 582 11 Útépítő

34 853 02 Vízügyi szakmunkás

 

Az ösztöndíj folyósításának időtartama

Szakközépiskolában: Attól a tanévtől, amelytől a szakma hiány-szakképesítésnek minősül, a tanulmányokat lezáró szakmai vizsgaidőszak végéig részesülnek ösztöndíjban.

Szakgimnáziumban: Az ágazati képzésben résztvevő tanulók a szakmai vizsgára felkészítő évfolyamon vizsgaidőszak végéig részesülnek ösztöndíjban.

 

Az ösztöndíj mértéke

Szakközépiskola első félévében egységesen 10 000 forint, szakgimnázium szakképzési évfolyamának első félévében az előző, 12. tanév tanulmányi átlaga alapján kerül megállapításra.

Egyebekben az előző félév átlageredményei alapján az ösztöndíj mértéke:

Tanulmányi átlag

Ösztöndíj összege szakközépiskolában

Ösztöndíj összege szakgimnáziumban

2,51 és 3,0 között

10 000 forint

---------------

3,01 és 3,5 között

15 000 forint

20 000 forint

3,51 és 4,0 között

20 000 forint

30 000 forint

4,01 és 4,5 között

27 000 forint

40 000 forint

4,51 és 5,0 között

35 000 forint

50 000 forint

Nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló az alábbi esetekben

Az adott félévben

 • Ha az előző félévben nem érte el a 2,51, illetve 3,01 tanulmányi átlagot vagy bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott.

Az adott tanévben

 • Ha a tanuló évfolyamismétlő.
 • Attól a hónaptól kezdődően, amelyet megelőző hónapban a tanévkezdéstől összesítve a tanuló igazolatlan óráinak száma meghaladja a hét órát.
 • Ha a tanuló „meghatározott kedvezmények megvonása”, „eltiltás a tanév folytatásától”, vagy ”kizárás az iskolából” fegyelmi büntetésben részesült.

 

 

*A tájékoztató a 252/2016. Korm.rendelet, a 13/2015. Korm. rendelet, a 297/2015. Korm. rendelet és a 317/2016. Korm. rendelet alapján készült.

 

 

Tankönyv tájékoztató

A 2017. évi tankönyv tájékoztató megtekinthető itt.

AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE

bázis szögletes

Iskolánk 2017. januárjában adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton - a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján - az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Tatabányai Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi  Szakgimáziuma és Szakközépiskoláját érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

BÁZIS oklevél page 001

A megosztani kívánt nevelési-oktatási módszertani modell, innováció, az alkalmazott jó gyakorlatok széles körű bemutatása

Iskolánk, hagyományaihoz igazodva, attól jelentősen nem különbözve, de az új iránt nyitottan, a 21. századi elvárásoknak megfelelően próbál a nevelő-oktató tevékenységében megújulni: a tehetséges tanulóknak lehetőséget adni azon oldaluk, tulajdonságaik kibontakoztatására, mellyel az életben pozitív helytállásra lesznek képesek. Segíti tehetséggondozással, szakmai kirándulásokkal, szakmai estek szervezésével, lebonyolításával bemutatkozásukat, tehetségük megcsillogtatását.

A lemaradókat, fontolva haladókat felzárkóztatási programokkal, pályázatokba (pl.: Útravaló…) való bevonással, utazó szakember (fejlesztő pedagógus) munkájának a segítségével próbálja a szakképzésben tartani, lehetőséget adni, hogy minél tovább aktív résztvevői legyenek a képzésnek, csökkentse lemorzsolódásukat.

Mindezekhez szükséges a nevelőtestület részéről a pozitív hozzáállás, óralátogatásokkal, bemutató órák tartásával az egymástól való tanulás lehetősége.

Nyitott kapukkal állunk az újat adó szakmai feladatok, továbbképzések elé, különösen az interaktív táblák használatát illetően. A jövőben szeretnénk tanóráinkat az IKT eszközök alkalmazásával interaktívabbá, tanuló közelivé tenni.

Terveink között szerepel – az általános iskolákhoz hasonlóan – lehetőségként az „egész napos iskola modelljének” a bevezetése: a délelőtti és a délutáni tanórák arányos elosztásával vagy olyan tanítási-tanulási folyamat biztosításával tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások formájában, melyek kapcsán a tanulók az ismeretanyag jelentős részét a tanórákon sajátíthatnák el szaktanári segítséggel, irányítással.

Tanulópárokat jelölnénk ki az osztályokban, erősítve ezzel az egymástól való tanulás lehetőségét, mások véleményének elfogadását, a szociális érzékenység kialakítását.  

Természetesen mindehhez megfelelő infrastrukturális és humán erőforrás rendelkezésre állása szükségeltetik.

Az intézmény nevelőtestületéhez tartozó szakértők és szaktanácsadók, valamint „vállalkozó”pedagógusok bevonásával, aktív közreműködésével „mini továbbképző bázist” hoznánk létre, mely teret és segítséget ad a POK és a Tatabányai Szakképzési Centrumhoz tartozó tagintézmények részéről felmerülő problémák, igények – lehetőségeinkhez igazodó –megvalósításához: bemutató órák tartásával, személyes szaktanácsadással, nyílt nap szervezésével, nevelési- és szülői értekezletek tartásával.

Szakmai kirándulásainkról, bemutatókról, tanulmányutakról beszámolót készítünk, prezentáljuk a társ tagintézményeknek, szakmai munkaközösségeknek.

A szakma központi programjainak és szakmai és vizsgakövetelményeinek permanens változásához igazodva évről évre felülvizsgáljuk az intézményi szabályozó dokumentumokat, elsősorban a pedagógiai programot és helyi tanterveit, szükségesetén megújítjuk őket. Igény esetén segítséget nyújtunk más szakképző intézmények (szakgimnáziumok) számára az iskolai kötelező dokumentumok aktualizálásához.

Tanulóink látókörének szélesítéséhez – ahogy eddig is már évek óta - a Határtalanul! programban való pályázással kívánjuk továbbra is szélesíteni látókörüket. A pályázat célja, a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének, a magyarországi és a külhoni fiatalok közötti kapcsolatok kialakulásának, valamint a diákok tapasztalatszerzésének elősegítése, kompetenciáik fejlesztése, valamint a magyar tagozattal rendelkező szakképző partner iskolákban tanuló diákok szakmai együttműködésének támogatása. A program pedagógiai szempontból kiemelkedő lehetőség, a személyes, társas és módszertani kompetenciák fejlesztésére, valamint a szakmai ismeretek, módszerek és készségek fejlesztésére. A csoportos utazások kapcsán szociális érzékenységük fejlődik, nyitottakká válnak a világ, mások iránt.

A fentihez hasonló célt szolgál tanulóink minél szélesebb körét bevonni a külföldi szakmai gyakorlat teljesítésének lehetőségébe: idegen nyelvi kompetenciáik, társas kapcsolatteremtő készségeik, az önálló munkavégző képesség kialakításának lehetőségét biztosítva.

A fent említettekhez a humán erőforrás rendelkezésünkre áll, a kihasználtság a tanulói közreműködésen múlik. Az előző évek jó gyakorlatának fokmérője a tanulói elégedettség, melyekről iskolai beszámolóikból értesülhetünk.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

Kapcsolattartó: Patakiné Slezák Ágnes
Telefon: 34/317-077
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Felnőttoktatás

 

keresztfęlęves1 1

Végzős cukrász évfolyam tervezett foglalkozásai 2017-18 tanévben letölthető: ITT

Végzős szakács évfolyam tervezett foglalkozásai 2017-18 tanévben letölthető: ITT

Kezdő cukrász évfolyam tervezett foglalkozásai 2017-18 tanévben letölthető: ITT

Kezdő szakács évfolyam tervezett foglalkozásai 2017-18 tanévben letölthető: ITT

 

Felnőttoktatás

Esti munkarendben, iskolarendszerben

Szakma: 34 341 01 Eladó

Az indítás időpontja: minden tanév szeptember és február elején megfelelő számú jelentkező esetén.
Az időtartama: 2 tanév / felnőttoktatás / ESTI képzés szerinti munkarend (heti 2 délután, 14:00 órától)

 Jelentkezés: január 25-ig, illetve augusztus 28-ig

 Belépés feltétele:

           -   16. életév betöltése
          -   egészségügyi alkalmasság

 Képzés: 2 iskolanap (délután)

  -  1 nap szakmai elmélet 6 óra
  -  1 nap szakmai gyakorlat 6 óra
  -  tömbösített munkahelyi gyakorlat I. évfolyam 378 óra; II. évfolyam 310 óra
  -  nyári szakmai gyakorlat 160 óra

Megszerezhető  szakképesítés :  34 341 01  Eladó

Információ:

 • tel: +36/34-317-077/18 mellék; +36/70-400-6914
 • e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 Jelentkezési lap az iskolában kérhető, személyesen.

                          Jelentkezési lap  letölthető az iskola honlapjáról is!

www.keri-tbanya.sulinet.hu

Felnőttoktatás

Esti munkarendben, iskolarendszerben

Szakma: 34 811 04 Szakács

Az indítás időpontja: minden tanév szeptember és február elején megfelelő számú jelentkező esetén.
Az időtartama: 2 tanév / felnőttoktatás / ESTI képzés szerinti munkarend (heti 2 délután, 14:00 órától)

 Jelentkezés: január 25-ig, illetve augusztus 28-ig

 Belépés feltétele:

           -   16. életév betöltése
          -   egészségügyi alkalmasság

 Képzés: 2 iskolanap (délután)

  -  1 nap szakmai elmélet 6 óra
  -  1 nap szakmai gyakorlat 6 óra
  -  tömbösített munkahelyi gyakorlat I. évfolyam 324 óra; II. évfolyam 320 óra
  -  nyári szakmai gyakorlat 160 óra

Megszerezhető szakképesítés:  34 811 04  Szakács

Információ:

 • tel: +36/34-317-077/18 mellék; +36/70-400-6914
 • e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 Jelentkezési lap az iskolában kérhető, személyesen.

                          Jelentkezési lap  letölthető az iskola honlapjáról is!

www.keri-tbanya.sulinet.hu

Felnőttoktatás

Esti munkarendben, iskolarendszerben

Szakma: 34 811 01 Cukrász

Az indítás időpontja: minden tanév szeptember és február elején megfelelő számú jelentkező esetén.
Az időtartama: 2 tanév / felnőttoktatás / ESTI képzés szerinti munkarend (heti 2 délután, 14:00 órától)

 Jelentkezés: január 25-ig, illetve augusztus 28-ig

 Belépés feltétele:

           -   16. életév betöltése
          -   egészségügyi alkalmasság

 Képzés: 2 iskolanap (délután)

  -  1 nap szakmai elmélet 6 óra
  -  1 nap szakmai gyakorlat 6 óra
  -  tömbösített munkahelyi gyakorlat I. évfolyam 324 óra; II. évfolyam 320 óra
  -  nyári szakmai gyakorlat 160 óra

Megszerezhető szakképesítés:  34 811 01  Cukrász

Információ:

 • tel: +36/34-317-077/18 mellék; +36/70-400-6914
 • e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 Jelentkezési lap az iskolában kérhető, személyesen.

                          Jelentkezési lap  letölthető az iskola honlapjáról is!

www.keri-tbanya.sulinet.hu

Felnőttoktatás

Esti munkarendben, iskolarendszerben

Szakma: 34 811 03 Pincér

Az indítás időpontja: minden tanév szeptember és február elején megfelelő számú jelentkező esetén.
Az időtartama: 2 tanév / felnőttoktatás / ESTI képzés szerinti munkarend (heti 2 délután, 14:00 órától)

 Jelentkezés: január 25-ig, illetve augusztus 28-ig

Szakma: 34 811 03 Pincér

Belépés feltétele:

 • 16. életév betöltése
 • egészségügyi alkalmasság
 • pályaalkalmasság

Képzés ideje: 2 év

Képzés: 2 iskolanap (délután)

 • 1 nap szakmai elmélet 6 óra
 • 1 nap szakmai gyakorlat 6 óra
 • tömbösített munkahelyi gyakorlat I. évfolyam 324 óra; II. évfolyam 320 óra
 • nyári szakmai gyakorlat 160 óra

Megszerezhető szakképesítés: 34 811 03 Pincér

Információ:

 • tel: +36/34-317-077/18 mellék; +36/70-400-6914
 • e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Jelentkezési lap az iskolában kérhető, személyesen.

Jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról is!

www.keri-tbanya.sulinet.hu

 Jelentkezési lap letölthető: ITT

Osztályfőnöki órák az ENERGIATUDATOS ÉLETSZEMLÉLETRE NEVELÉS jegyében

Összevont Szülői Értekezlet az Energetikai Felújításról

Felújítás közben

Copyright © 2018 KERI Rights Reserved.