Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ébresztő, iskolába kell menni. Ébresztő, iskolába kell menni. Ébresztő, iskolába kell menni. Ébresztő, iskolába kell menni.

TATABÁNYAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Cím: 2800 Tatabánya, F? tér 4.
OM azonosító: 203064
Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Cím: 2800 Tatabánya, Kós Károly u. 17. Tel:34/317-077, Fax: 34/309-591
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Honlap: www.keri-tbanya.sulinet.hu
 
 

Felvételi tájékoztató a 2018/2019-es tanévre

 

A Tatabányai Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában a 2018/2019-es tanévre a 9. évfolyamra történő felvételi eljárás rendjét a nevelőtestület határozza meg.

 

Iskolánk az általános felvételi eljárás szabályai szerint bonyolítja le a 9. évfolyamra jelentkező tanulók felvételét, tehát nem kerül sor írásbeli és szóbeli felvételi vizsgára.

A jelentkező tanulók az általános iskolából hozott érdemjegyeik alapján kerülnek be a

felvételi eljárásba.

Felvételi  sorrendjüket  az érdemjegyeik  összegzésével  kialakított pontszám határozza meg.

A pontszám kialakításához az 5–7. tanév végi, valamint a 8. év félévi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, továbbá a 7. év végi és a 8. év  félévi biológia, kémia és informatika jegyek kerülnek figyelembe vételre. A végleges összpontszám a jelentkező érdemjegyeinek összege.

Ha a tanuló valamely, a pontszám kialakításában érintett tantárgyból mentesítve volt az értékelés, minősítés alól, és nem rendelkezik a figyelembe vehető időszakban az adott tantárgyból osztályzattal, úgy valamennyi rendelkezésre álló, a felvételnél figyelembe vehető osztályzata átlagát kell a kérdéses tantárgynál vagy tantárgyaknál beszámítani a pontszám és a rangsor kialakításánál, hogy ne kerüljön hátrányba.

A felmentett tanulónak a jelentkezési lapjához csatolni kell az érvényes szakértői vélemény (kivéve: az F.70-es kódú szakértői véleménnyel rendelkezőket nem áll módunkban felvenni) osztályfőnök által hitelesített másolatát és az általános iskola igazgatója által a felmentésére vonatkozó határozatot. Amennyiben a jelentkezési laphoz a szakértői véleményt és igazgatói határozatot nem csatolják, akkor a pontszám kiszámításakor az adott tantárgyból a tanuló 0 pontot kap.

 

Az így kialakult pontszám alapján rangsor készül. Ezt a rangsort kapja meg a Felvételi Központ, mely alapján - az általános iskolák által a hozzájuk küldött jelentkezési lap és az iskolánkban kialakult rangsor alapján - kialakítja az iskolánkba felvételre javasoltak névsorát. Ez a névsor képezi az egyes osztályba sorolást a megjelölt szakmai képzés kódjainak figyelembe vételével.

Az iskola a rangsornál azonos pontszám esetén előnyben részesíti azt a tanulót, akinek a magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv érdemjegyeiből képzett pontszáma magasabb. További azonosság esetén a halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű, illetve a sajátos nevelési igényű tanulók részesülnek előnyben, amennyiben a jelentkezési lapról ezek az adatok hozzáférhetőek.

A felvételi rangsorolásban az azonos pontszámot elért tanulók között hátrányba kerül az a tanuló, aki idegen nyelvből nem rendelkezik osztályzattal, mivel a szakképzés végén a záróvizsgán szakmai követelmény az idegen nyelvből tett vizsga.

A felvételi döntés ellen az eljárás végén a szülő fellebbezést, illetve méltányossági kérelmet nyújthat be a Tatabányai Szakképzési Centrum főigazgatójánál.

INDULÓ  KÉPZÉSI  FORMÁK:

 1. Szakgimnázium: kereskedő: 54-341-01, vendéglátás-szervező: 54-811-01

 

Ötéves (4+1) képzési forma. Egy kereskedő és egy vendéglátás-szervező osztály

indul a két képzési formában. Jelentkezni a 8. osztály befejezése után lehet.

Az  érettségire  való  felkészítés  mellett  az  adott  szakképesítésnek  megfelelő

szakmai – elméleti és gyakorlati - tantárgyakat is tanulnak diákjaink.

I/1. Érettségire épülő szakképzés:

 

Egy osztály indul az érettségire épülő kétéves szakképzésben.

Jelentkezni sikeres érettségi bizonyítvány birtokában lehet a vendéglátás-szervező

(OKJ 54 811 01) és Kereskedő (54 341 01) szakirányra.

II.  Szakközépiskola:

 

 1. Duális szakképzés:

 

Képzési megnevezése: Eladó                              (OKJ 34 341 01)

Képzési megnevezése: Pincér                              (OKJ 34 811 03)

Képzési megnevezése: Cukrász                           (OKJ 34 811 01)

Képzési megnevezése: Szakács                           (OKJ 34 811 04)

Képzési megnevezése: Fogadós                          (OKJ 34 811 06)

Jelentkezni a 8. osztály sikeres elvégzése után lehet. A képzési idő 3 év.

Tényleges szakképzés már a 9. évfolyamtól. A tanulók az első tanévben általános műveltséget megerősítő tananyagot, valamint szakmai tantárgyakat tanulnak, és iskolai csoportos szakmai gyakorlaton történik a szakmai képzésük.

A 10. évfolyamtól tanulószerződéssel kereskedelmi és vendéglátó egységekben munkahelyi gyakorlatokat végeznek, melyért juttatást kapnak.

Mindhárom tanévük munkaviszonynak számít. Tanulói éveik során megilletik családjukat

mindazon juttatások, amelyek a nappali tagozatos iskolai tanulókra vonatkoznak.

Felvételük a korábban jelzett általános felvételi eljárás szerint történik, azonban a szakma gyakorlásához rendelkezniük kell egészségi alkalmassággal, melyről az iskola orvosa és védőnője nyújt felvilágosítást.

A vendéglátó szakirányba jelentkezőknek a jelentkezési laphoz – az iskola honlapjáról letölthető – pályaalkalmasságot igazoló adatlapot is mellékelniük kell!

 Pályaalkalmassági kérdőív letölthető: INNEN

BEISKOLÁZÁSI KÓDOK:

 

Szakgimnázium

 

0110          Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportban kereskedő

ágazati szakképzés, a képzési idő: 4+1 év (1 osztály)

0111          Vendéglátás-turisztika     szakmacsoportban     vendéglátás-szervező      ágazati szakképzés, a képzési idő: 4+1 év (1 osztály)

Szakközépiskola

(valamennyi szakmában duális szakképzés, a képzési idő 3 év):

0112

Eladó

(1 osztály) (KEMFKB javaslat alapján várhatóan ösztöndíjas)

0113

Pincér

(1 osztály) (KEMFKB javaslat alapján várhatóan ösztöndíjas)

0114

Cukrász

(0,5 osztály) (KEMFKB javaslat alapján várhatóan ösztöndíjas)

0115

Szakács

(1 osztály) (KEMFKB javaslat alapján várhatóan ösztöndíjas)

0116

Fogadós

(0,5 osztály)

A szakképző évfolyamokon megszerezhető szakképesítések rövid ismertetése:

 

Szakgimnázium

 

Kereskedő

Vállalkozást hoz létre, (működtet) szüntet meg. Megszervezi és lebonyolítja az áruforgalmi tevékenységet, a kölcsönzési tevékenységet. Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Kialakítja a forgalmazott cikkek választékát.

Profiljának megfelelően alkalmazza az eladáshelyi reklámeszközöket, akciókat. Piackutatás, fogyasztói szokások felmérése. PR tevékenység. Áruforgalmi és pénzforgalmi nyilvántartásokat vezet.

Vendéglátás-szervező

A vendéglátó egységben a beszerzési, termelési és raktározási tevékenységet végzi, irányítja. Kialakítja üzletpolitikáját és marketing stratégiáját, ápolja az üzleti és a vendégkapcsolatokat, folyamatosan gondoskodik a megfelelő árukészletről. Megszervezi az egység adminisztrációs rendjét, gondoskodik a higiénés szabályok betartásáról, betartatásáról. Vezetési feladatokat ellátó szakember, aki rendezvényeket szervez a szakma etikett és protokoll szabályainak betartásával.

A beiratkozáshoz szükséges feltételek:

 

A 9. évfolyamra eredményes általános iskolai bizonyítvány birtokában lehet beiratkozni. Nem iratkozhat be az a tanuló, aki az általános iskola 8. évfolyamát bármely tantárgyból elégtelenül zárta, annak ellenére sem, hogy a 8. évfolyam sikeres félévi tanulmányi eredménye alapján az iskolától korábban a felvételéről szóló határozatot kapott. Az ilyen tanulónak akkor van lehetősége beiratkozni, ha sikeres javítóvizsgát tett. Az iskola tájékoztatja a jelentkező és felvételt nyert tanulókat és szüleiket, hogy a szakképző évfolyamokon résztvevőknek meg kell felelniük az egészségügyi- és a szakmai alkalmassági követelményeknek is. Ezért javasoljuk, hogy a 9. évfolyamra lépés előtt tájékozódjanak egészségügyi alkalmasságukról. Segítséget az iskola orvosa és védőnője nyújt.

Az érettségire épülő szakképző évfolyamba lépés feltételei vendéglátás-szervező:

 

Sikeres érettségi bizonyítvány, egészségügyi és szakmai alkalmasság, a választott érettségire épülő szakma központi programjában előírt készségek és képességek megléte.

Szakközépiskola

 

Eladó

Segíti az árubeszerzést. Készletezési, raktározási feladatokat végez. Értékesítési tevékenységet lát el, ellátja továbbá a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Előkészíti a raktárt, árumozgató eszközöket az áru fogadására, előkészíti a visszaszállítandó göngyöleget és a visszárut. Mennyiségileg és minőségileg átveszi az árut. Gondoskodik az áru megóvásáról, előkészíti az értékesítésre. Fogadja a vevőt, bemutatja az árut. Elszámolja az ellenértéket. Intézi a fogyasztói reklamációkat.

Pincér

A pincér a különböző vendéglátó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek hálózati egységeiben értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el. A vendégek által igényelt, illetve az ajánlott termék felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon biztosítja, az udvarias és szakszerű felszolgálás előírásai szerint. Szükség szerint marketing tevékenységet is végez.

Szakács

A szakács legfontosabb feladata a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő feladatok ellátása, valamint a vendégek elvárásainak megfelelő ételválaszték kialakítása és elkészítése.

Az ételeknek, a követelményeknek megfelelő minőségi színvonalon történő tálalása a fogyasztók és a vendégek számára. A vendégek előtt ételt készteni.

Cukrász

A cukrász feladata az élelmiszergyártás higiéniai alapkövetelményeinek betartása mellett, a korszerű táplálkozáshoz mind jobban igazodó cukrászsütemények készítése,  figyelemmel azok ízbeli változatosságára, esztétikai megjelenítésére, a vásárlói, megrendelői igényekre.

Fogadós

A fogadós legfontosabb feladata, a turizmusban résztvevő hazai- és külföldről érkező vendégek fogadókban történő szakszerű kiszolgálása, ellátása: a vendéglátóegységhez fűződő szervezési, gazdálkodási, üzletviteli és marketing alapok ellátása, a vendégek fogadása, kiszolgálása, a fogadó konyhájához és étterméhez fűződő alapvető vendéglátóipari tevékenységek-, továbbá a vendégek programjainak szervezéséhez és lebonyolításához fűződő segítő tevékenységek ellátása.

A beiratkozáshoz szükséges feltételek:

 

A 3 éves duális szakképzésbe az általános iskolai 8. osztály sikeres befejezése, egészségi és szakmai alkalmasság, a választott szakma központi programjában előírt készségek és képességek megléte a feltétel.

Az iskola által nyújtott szolgáltatások:

 

Diákkörök, szakkörök, sportköri és kulturális foglalkozások a tanulók igényei szerint. Tehetséges tanulók felkészítése versenyekre, továbbtanulásra. A hátrányokkal rendelkezők felzárkóztató segítése, gondozása.

Az igényjogosultakon túl a tanulók jelentős körének ingyenes tankönyvtámogatása. Kedvezményes meleg étkeztetés az iskola tanéttermében.

Az iskola külkapcsolatai:

 

Aalen; Kereskedelmi iskola (Németország)

A kölni Munkaügyi Központ közreműködésével minden évben lehetőség van a német nyelvet tanulók számára a nyári szakmai gyakorlat Németországban való letöltésére.

A három hónapos gyakorlat végén a munkáltatók minősítik a tanulók teljesítményét. A gyakorlat kiváló lehetőséget nyújt az önállóságra, nyelvi és szakmai megmérettetésre, más ország kultúrájával, szokásaival való megismerkedésre, nyelvi és szakmai fejlődésre.

Testvériskolai kapcsolatunk van Csíkszeredán a Joannes Kajoni Szakközépiskolával, Székelyudvarhelyen az Eötvös József Szakközépiskolával és a Korondi Szakközépiskolával. A Határtalanul! pályázat keretében tarjuk fenn a kapcsolatot.

Az érdeklődők számára:

 

 • Nyílt napot tartunk, időpontja:

 

Ø 2018. január 11. (csütörtök) 09,00—11,30 óra

 

Ø  Pályaválasztási szüli értekezletet tartunk, időpontja:

 

 • november 15. (szerda) 16 óra

 

Ø  Helye: az iskola aulája

 

honlap:            www.keri-tbanya.sulinet.hu

e-mail:             Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Facebook:       Tatabányai KERI

telefon:           34/317-077

14-es mellék:  igazgató                                  Patakiné Slezák Ágnes

13-as mellék: általános igazgatóhelyettes     Varga Imréné

18-as mellék: szakmai igazgatóhelyettes       Müllerné Liczki Melinda gyakorlatioktatás-vezető                                     Moharos György

12-es mellék: titkárság Tatabánya, 2017. október 15.

Patakiné Slezák Ágnes sk. igazgató

 

A felvételi tájékoztató letölthető: ITT

PÓTFELVÉTELI

PÓTFELVÉTELI  A  BETÖLTETLEN  FÉRŐHELYEKRE  A  KERIBEN!

0110 kód        kereskedelmi szakgimnázium

0116 kód        fogadós

A betöltetlen férőhelyekre a kérelmet írásban, az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Patakiné Slezák Ágnes igazgató - címezve kérjük beadni.

Letölthető jelentkezési lap: ITT

Felvételi eredmények

Felvételi eredmények

A 2018-2019-es tanévre felvettek listája
Oktatási azonosító Kód Szakma
72345228634 0110 kereskedelem
72345412878 0110 kereskedelem
72353025387 0110 kereskedelem
72354858466 0110 kereskedelem
72356488391 0110 kereskedelem
72365007686 0110 kereskedelem
72365025325 0110 kereskedelem
72375144419 0110 kereskedelem
72375938166 0110 kereskedelem
72377008523 0110 kereskedelem
72378303493 0110 kereskedelem
72378305175 0110 kereskedelem
72378343013 0110 kereskedelem
72379788639 0110 kereskedelem
72379800279 0110 kereskedelem
72402166278 0110 kereskedelem
71658273787 0111 vendéglátó
72146996542 0111 vendéglátó
72157772163 0111 vendéglátó
72161743426 0111 vendéglátó
72341329405 0111 vendéglátó
72341442260 0111 vendéglátó
72343806390 0111 vendéglátó
72345103907 0111 vendéglátó
72345228017 0111 vendéglátó
72353958627 0111 vendéglátó
72355109243 0111 vendéglátó
72358497415 0111 vendéglátó
72359834396 0111 vendéglátó
72359838724 0111 vendéglátó
72359850442 0111 vendéglátó
72365038225 0111 vendéglátó
72365928030 0111 vendéglátó
72366623275 0111 vendéglátó
72371944746 0111 vendéglátó
72375150149 0111 vendéglátó
72377005254 0111 vendéglátó
72377674728 0111 vendéglátó
72379960960 0111 vendéglátó
72381117598 0111 vendéglátó
72384566678 0111 vendéglátó
72390566913 0111 vendéglátó
75138493491 0111 vendéglátó
71601740362 0112 eladó
71667218461 0112 eladó
71769302182 0112 eladó
72158967347 0112 eladó
72161698670 0112 eladó
72302622652 0112 eladó
72335374871 0112 eladó
72346468546 0112 eladó
72352439316 0112 eladó
72357328060 0112 eladó
72359858790 0112 eladó
72365031224 0112 eladó
72367822362 0112 eladó
72367830014 0112 eladó
72371947470 0112 eladó
72371947710 0112 eladó
72375129593 0112 eladó
72375949295 0112 eladó
72376093575 0112 eladó
72377007849 0112 eladó
72377181636 0112 eladó
72377197672 0112 eladó
72378363301 0112 eladó
72381966649 0112 eladó
72381967771 0112 eladó
72383539148 0112 eladó
72395340928 0112 eladó
79627469434 0112 eladó
72170981641 0113 pincér
72301776716 0113 pincér
72342870566 0113 pincér
72343802462 0113 pincér
72345227584 0113 pincér
72345234604 0113 pincér
72349731840 0113 pincér
72349966480 0113 pincér
72349968912 0113 pincér
72357279064 0113 pincér
72358171593 0113 pincér
72358611681 0113 pincér
72359860959 0113 pincér
72361226263 0113 pincér
72365041258 0113 pincér
72365045453 0113 pincér
72367673923 0113 pincér
72374396420 0113 pincér
72375460007 0113 pincér
72376552435 0113 pincér
72376827724 0113 pincér
72378382915 0113 pincér
72379977260 0113 pincér
72379986804 0113 pincér
72382738245 0113 pincér
72383933988 0113 pincér
72385694494 0113 pincér
77117249313 0113 pincér
72302362007 0113 pincér
72341125719 0113 pincér
72345089568 0113 pincér
72351734886 0113 pincér
72359861606 0113 pincér
72375935226 0113 pincér
72378382263 0113 pincér
72383931713 0113 pincér
72345102893 0114 cukrász
72349631522 0114 cukrász
72352435596 0114 cukrász
72353948246 0114 cukrász
72359854817 0114 cukrász
72365254121 0114 cukrász
72375456274 0114 cukrász
72375937347 0114 cukrász
72377188225 0114 cukrász
72378336645 0114 cukrász
72378348127 0114 cukrász
72378351543 0114 cukrász
71762691525 0115 szakács
72138992932 0115 szakács
72144798055 0115 szakács
72155182121 0115 szakács
72172974842 0115 szakács
72344098867 0115 szakács
72344101452 0115 szakács
72348125873 0115 szakács
72351737627 0115 szakács
72354861499 0115 szakács
72356485415 0115 szakács
72359851889 0115 szakács
72364999717 0115 szakács
72367386166 0115 szakács
72367667102 0115 szakács
72371259965 0115 szakács
72375133809 0115 szakács
72375143411 0115 szakács
72375432817 0115 szakács
72375445655 0115 szakács
72375460562 0115 szakács
72375950320 0115 szakács
72377182992 0115 szakács
72377196432 0115 szakács
72378315968 0115 szakács
72379985905 0115 szakács
72387663595 0115 szakács
72402170664 0115 szakács

Szakmai vizsga

Szakmai záróvizsgák időpontjai 2017/18-as tanévben
osztály szakma írásbeli vizsga gyakorlati vizsga szóbeli vizsga
11. a eladó - 2018.05.09 8:00 2018.05.16 8:00
11. b pincér 2018.05.18 10:00 2018.05.29 - 30. 8:00 2018.05.25 8:00
11. c  cukrász 2018.05.18 10:00 2018.05.31 - 06.01. 8:00 -
11. d szakács 2018.05.18 10:00 2018.05.29 8:00 -
11. e szakács 2018.05.18 10:00 2018.05.30 8:00 -
13. A kereskedő 2018.05.18 10:00 2018.05.08 8:00 2018.05.22 8:00
13. B vendéglátásszervező-vendéglős 2018.05.18 10:00 2018.06.07-08 8:00 2018.05.15 8:00
14. B vendéglátásszervező 2018.05.18 10:00 2018.06.05-06. 8:00 2018.05.14 8:00
KSZ/12.C cukrász 2018.05.18 10:00 2018.05.24-25. 8:00 2018.05.07 8:00
KSZ/12.SZ szakács 2018.05.18 10:00 2018.05.24 8:00 2018.05.07 8:00

LELKI SEGÉLY

színes plakátKÉP

Ajánlattételi Felhívás

Tatabányai Szakképzési Centrum

Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézménye

iskolabútor beszerzése

tárgyban 2018.


 

Szükséges dokumentumok letöltése:

Ajánlatkérés:LETÖLTÉS

Mellékeletek: LETÖLTÉS

 

AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE

bázis szögletes

Iskolánk 2017. januárjában adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton - a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján - az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Tatabányai Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi  Szakgimáziuma és Szakközépiskoláját érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

BÁZIS oklevél page 001

A megosztani kívánt nevelési-oktatási módszertani modell, innováció, az alkalmazott jó gyakorlatok széles körű bemutatása

Iskolánk, hagyományaihoz igazodva, attól jelentősen nem különbözve, de az új iránt nyitottan, a 21. századi elvárásoknak megfelelően próbál a nevelő-oktató tevékenységében megújulni: a tehetséges tanulóknak lehetőséget adni azon oldaluk, tulajdonságaik kibontakoztatására, mellyel az életben pozitív helytállásra lesznek képesek. Segíti tehetséggondozással, szakmai kirándulásokkal, szakmai estek szervezésével, lebonyolításával bemutatkozásukat, tehetségük megcsillogtatását.

A lemaradókat, fontolva haladókat felzárkóztatási programokkal, pályázatokba (pl.: Útravaló…) való bevonással, utazó szakember (fejlesztő pedagógus) munkájának a segítségével próbálja a szakképzésben tartani, lehetőséget adni, hogy minél tovább aktív résztvevői legyenek a képzésnek, csökkentse lemorzsolódásukat.

Mindezekhez szükséges a nevelőtestület részéről a pozitív hozzáállás, óralátogatásokkal, bemutató órák tartásával az egymástól való tanulás lehetősége.

Nyitott kapukkal állunk az újat adó szakmai feladatok, továbbképzések elé, különösen az interaktív táblák használatát illetően. A jövőben szeretnénk tanóráinkat az IKT eszközök alkalmazásával interaktívabbá, tanuló közelivé tenni.

Terveink között szerepel – az általános iskolákhoz hasonlóan – lehetőségként az „egész napos iskola modelljének” a bevezetése: a délelőtti és a délutáni tanórák arányos elosztásával vagy olyan tanítási-tanulási folyamat biztosításával tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások formájában, melyek kapcsán a tanulók az ismeretanyag jelentős részét a tanórákon sajátíthatnák el szaktanári segítséggel, irányítással.

Tanulópárokat jelölnénk ki az osztályokban, erősítve ezzel az egymástól való tanulás lehetőségét, mások véleményének elfogadását, a szociális érzékenység kialakítását.  

Természetesen mindehhez megfelelő infrastrukturális és humán erőforrás rendelkezésre állása szükségeltetik.

Az intézmény nevelőtestületéhez tartozó szakértők és szaktanácsadók, valamint „vállalkozó”pedagógusok bevonásával, aktív közreműködésével „mini továbbképző bázist” hoznánk létre, mely teret és segítséget ad a POK és a Tatabányai Szakképzési Centrumhoz tartozó tagintézmények részéről felmerülő problémák, igények – lehetőségeinkhez igazodó –megvalósításához: bemutató órák tartásával, személyes szaktanácsadással, nyílt nap szervezésével, nevelési- és szülői értekezletek tartásával.

Szakmai kirándulásainkról, bemutatókról, tanulmányutakról beszámolót készítünk, prezentáljuk a társ tagintézményeknek, szakmai munkaközösségeknek.

A szakma központi programjainak és szakmai és vizsgakövetelményeinek permanens változásához igazodva évről évre felülvizsgáljuk az intézményi szabályozó dokumentumokat, elsősorban a pedagógiai programot és helyi tanterveit, szükségesetén megújítjuk őket. Igény esetén segítséget nyújtunk más szakképző intézmények (szakgimnáziumok) számára az iskolai kötelező dokumentumok aktualizálásához.

Tanulóink látókörének szélesítéséhez – ahogy eddig is már évek óta - a Határtalanul! programban való pályázással kívánjuk továbbra is szélesíteni látókörüket. A pályázat célja, a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének, a magyarországi és a külhoni fiatalok közötti kapcsolatok kialakulásának, valamint a diákok tapasztalatszerzésének elősegítése, kompetenciáik fejlesztése, valamint a magyar tagozattal rendelkező szakképző partner iskolákban tanuló diákok szakmai együttműködésének támogatása. A program pedagógiai szempontból kiemelkedő lehetőség, a személyes, társas és módszertani kompetenciák fejlesztésére, valamint a szakmai ismeretek, módszerek és készségek fejlesztésére. A csoportos utazások kapcsán szociális érzékenységük fejlődik, nyitottakká válnak a világ, mások iránt.

A fentihez hasonló célt szolgál tanulóink minél szélesebb körét bevonni a külföldi szakmai gyakorlat teljesítésének lehetőségébe: idegen nyelvi kompetenciáik, társas kapcsolatteremtő készségeik, az önálló munkavégző képesség kialakításának lehetőségét biztosítva.

A fent említettekhez a humán erőforrás rendelkezésünkre áll, a kihasználtság a tanulói közreműködésen múlik. Az előző évek jó gyakorlatának fokmérője a tanulói elégedettség, melyekről iskolai beszámolóikból értesülhetünk.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

Kapcsolattartó: Patakiné Slezák Ágnes
Telefon: 34/317-077
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Felnőttoktatás

 

keresztfęlęves1 1

Végzős cukrász évfolyam tervezett foglalkozásai 2017-18 tanévben letölthető: ITT

Végzős szakács évfolyam tervezett foglalkozásai 2017-18 tanévben letölthető: ITT

Kezdő cukrász évfolyam tervezett foglalkozásai 2017-18 tanévben letölthető: ITT

Kezdő szakács évfolyam tervezett foglalkozásai 2017-18 tanévben letölthető: ITT

 

Felnőttoktatás

Esti munkarendben, iskolarendszerben

Szakma: 34 341 01 Eladó

Az indítás időpontja: minden tanév szeptember és február elején megfelelő számú jelentkező esetén.
Az időtartama: 2 tanév / felnőttoktatás / ESTI képzés szerinti munkarend (heti 2 délután, 14:00 órától)

 Jelentkezés: január 25-ig, illetve augusztus 28-ig

 Belépés feltétele:

           -   16. életév betöltése
          -   egészségügyi alkalmasság

 Képzés: 2 iskolanap (délután)

  -  1 nap szakmai elmélet 6 óra
  -  1 nap szakmai gyakorlat 6 óra
  -  tömbösített munkahelyi gyakorlat I. évfolyam 378 óra; II. évfolyam 310 óra
  -  nyári szakmai gyakorlat 160 óra

Megszerezhető  szakképesítés :  34 341 01  Eladó

Információ:

 • tel: +36/34-317-077/18 mellék; +36/70-400-6914
 • e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 Jelentkezési lap az iskolában kérhető, személyesen.

                          Jelentkezési lap  letölthető az iskola honlapjáról is!

www.keri-tbanya.sulinet.hu

Felnőttoktatás

Esti munkarendben, iskolarendszerben

Szakma: 34 811 04 Szakács

Az indítás időpontja: minden tanév szeptember és február elején megfelelő számú jelentkező esetén.
Az időtartama: 2 tanév / felnőttoktatás / ESTI képzés szerinti munkarend (heti 2 délután, 14:00 órától)

 Jelentkezés: január 25-ig, illetve augusztus 28-ig

 Belépés feltétele:

           -   16. életév betöltése
          -   egészségügyi alkalmasság

 Képzés: 2 iskolanap (délután)

  -  1 nap szakmai elmélet 6 óra
  -  1 nap szakmai gyakorlat 6 óra
  -  tömbösített munkahelyi gyakorlat I. évfolyam 324 óra; II. évfolyam 320 óra
  -  nyári szakmai gyakorlat 160 óra

Megszerezhető szakképesítés:  34 811 04  Szakács

Információ:

 • tel: +36/34-317-077/18 mellék; +36/70-400-6914
 • e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 Jelentkezési lap az iskolában kérhető, személyesen.

                          Jelentkezési lap  letölthető az iskola honlapjáról is!

www.keri-tbanya.sulinet.hu

Felnőttoktatás

Esti munkarendben, iskolarendszerben

Szakma: 34 811 01 Cukrász

Az indítás időpontja: minden tanév szeptember és február elején megfelelő számú jelentkező esetén.
Az időtartama: 2 tanév / felnőttoktatás / ESTI képzés szerinti munkarend (heti 2 délután, 14:00 órától)

 Jelentkezés: január 25-ig, illetve augusztus 28-ig

 Belépés feltétele:

           -   16. életév betöltése
          -   egészségügyi alkalmasság

 Képzés: 2 iskolanap (délután)

  -  1 nap szakmai elmélet 6 óra
  -  1 nap szakmai gyakorlat 6 óra
  -  tömbösített munkahelyi gyakorlat I. évfolyam 324 óra; II. évfolyam 320 óra
  -  nyári szakmai gyakorlat 160 óra

Megszerezhető szakképesítés:  34 811 01  Cukrász

Információ:

 • tel: +36/34-317-077/18 mellék; +36/70-400-6914
 • e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 Jelentkezési lap az iskolában kérhető, személyesen.

                          Jelentkezési lap  letölthető az iskola honlapjáról is!

www.keri-tbanya.sulinet.hu

Felnőttoktatás

Esti munkarendben, iskolarendszerben

Szakma: 34 811 03 Pincér

Az indítás időpontja: minden tanév szeptember és február elején megfelelő számú jelentkező esetén.
Az időtartama: 2 tanév / felnőttoktatás / ESTI képzés szerinti munkarend (heti 2 délután, 14:00 órától)

 Jelentkezés: január 25-ig, illetve augusztus 28-ig

Szakma: 34 811 03 Pincér

Belépés feltétele:

 • 16. életév betöltése
 • egészségügyi alkalmasság
 • pályaalkalmasság

Képzés ideje: 2 év

Képzés: 2 iskolanap (délután)

 • 1 nap szakmai elmélet 6 óra
 • 1 nap szakmai gyakorlat 6 óra
 • tömbösített munkahelyi gyakorlat I. évfolyam 324 óra; II. évfolyam 320 óra
 • nyári szakmai gyakorlat 160 óra

Megszerezhető szakképesítés: 34 811 03 Pincér

Információ:

 • tel: +36/34-317-077/18 mellék; +36/70-400-6914
 • e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Jelentkezési lap az iskolában kérhető, személyesen.

Jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról is!

www.keri-tbanya.sulinet.hu

 Jelentkezési lap letölthető: ITT

Copyright © 2018 KERI Rights Reserved.