Fontos tájékoztató - Iskola története

Tájékoztató az októberi javító OKJ-s vizsgáról.


2014. október 8. (szerda) írásbeli vizsgarész: 8 órától (érkezés 7,30-ra)
2014. október 13. (hétfő) gyakorlati vizsga: 8 órától élelmiszer-vegyiáru eladó, ruházati eladó szakmákban (érkezés 7,30-ra)
2014. október 14. (kedd) gyakorlati vizsga: vendéglős, cukrász, pincér, szakács szakmákban (érkezés 7,30-ra)
2014. október 20. (hétfő) szóbeli vizsga: 8 órától.

 

Az iskola története.

 

Az iskola a 100-as főközlekedési út a Kós Károly út és Ond vezér út által határolt háromszögben, Tatabánya város újvárosi részén, a KPVDSZ Művelődési Ház szomszédságában és a Turul Filmszínház közelében helyezkedik el. Vidékről autóbusszal és vasúti közlekedéssel jól megközelíthető, a vasútállomásról és a buszpályaudvarról gyalogosan kb. 10-15 perc alatt érhető el. Helyi közlekedéssel ez az idő még tovább rövidíthető.

Az iskola szervesen illeszkedik Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott középfokú oktatási intézmények rendszerébe éppúgy, miként a megyei oktatási intézmények körébe. Hatótere bizonyos tekintetben túlmutat a város és a megye határain, hiszen előszeretettel választják megyén kívül lakó fiatalok is továbbtanulási céllal.

Az intézmény Tatabányán 1976. óta végzi nevelő-oktató munkáját, ekkor ugyanis három jogelőd integrálása révén jött létre. Jogelődei a tatai Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola, a tatabányai Ipari és Kereskedelmi Szakközépiskola, az esztergomi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola. 1976-tól a három jogelőd integrálása révén megyei intézményként működött 1989. szeptemberéig. Ekkor ugyanis az esztergomi iskolarész a helyi önkormányzat fenntartása alá került. Az iskola alapításától kezdve mind személyi, mind tárgyi, mind, pedig szakmai, tartalmi vonatkozásban folyamatos fejlődésen ment keresztül.

A fontosabb állomásokat e folyamatban 1977. szeptemberétől a vendéglátóipari szakközépiskolai felnőtt képzés, 1979‑ben a Vendéglátóipari Szakközépiskola nappali tagozatának beindítása, 1982-től a kereskedelmi és vendéglátóipari felnőtt szakmunkás oktatás átvétele, majd 1991-től a Vendéglátó Integrált képzés, 1997. szeptemberétől a kereskedelmi technikus szakképzés elindítása, 2005 szeptemberétől a vendéglátó szakiskolai termelő szakmák szakképzési évfolyamának három évessé válása jelentette. E folyamatot képzési időtartamának változásával a pincér szakma 2006-2007. tanévtől követte.

Folyamatosan bővült és fejlődött a szakmai gyakorlati oktatás intézményi háttere is. Kezdetben az iskolával képzési kapcsolatban lévő vállalatok létesítettek gyakorlóhelyeket, majd folyamatosan teremtette meg az iskola is saját gyakorló hátterét. 1979-ben, a megyében működő öt ÁFÉSZ létesített Tatán egy oktatókabinetet az intézmény részére, míg a Generál Kereskedelmi Vállalat öt gyakorlóhelyet tartott fenn tanulóképzési céllal. Később a Centrum Áruház Vállalat is csatlakozott a gyakorlati oktatási férőhelyet biztosítókhoz. Kezdetben, az áruházban, majd a Gál lakótelepen alakította ki gyakorló helyeit.

Legkorábban a vendéglátó szakképzés iskolai létesítményei jöttek létre. Ezt mára két tankonyha, egy cukrász üzem, és egy tanétterem, valamint ételbár jelzi.

Az elmúlt években a korábbi vállalati fenntartású gyakorlóhelyeket az iskola saját erőből, illetve önkormányzati támogatással megvásárolta, így került tulajdonába a tatai oktatókabinet, valamint a korábbi Generál Kereskedelmi Vállalat által fenntartott oktatóbázis. Tatabányán ma három, Tatán egy fontosabb kereskedelmi gyakorlati oktatásra alkalmas oktatóbázist üzemeltet és változatlanul igényli a vállalati fenntartású gyakorlóhelyeket.

Az iskola épületének jelenlegi formája 1992-re jött létre tetőtéri ráépítéssel, melynek révén lehetőség nyílott aula kialakítására is. Ez utóbbi sajátos belső miliőt, hangulatot teremt a benne megtartott rendezvények mellet az iskolai hétköznapokhoz. Az iskolai oktatáshoz, a fiatalok személyiségének egészséges formálásához, neveléséhez méltó igényes, bár néha mégis szűkös teret biztosít. Saját fejlesztéssel sikerült nyelvi laboratóriumokat, számítógépes szaktantermeket, orvosi szobát, áruvizsgálati laboratóriumot kialakítani.

A fejlesztési folyamatot az iskola épületének egy négy tantermes szárnnyal és annak tetőtéri beépítésével történő bővítése jelentette. A tetőtéri bővítéssel vált lehetővé az iskola méretéhez és tanulólétszámához is méltó könyvtár kialakítása Az iskola a legszerényebb lehetőségekkel a sportlétesítmények területén rendelkezik, ugyanis a jelenleg rendelkezésre álló tornaterem méreteivel nem tudja kielégíteni a szükségleteket. A sportudvar már jobban biztosítja a tantárgy oktatásának feltételeit bitumenes pályáival. Éppen ezért halaszthatatlan a tanulóifjúság létszámához és életkori sajátosságaihoz igazodó tornacsarnok megépítése, és az iskola tanterem gondjainak megoldása sem.

Ennek garanciáját jelenti Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlésének 93/2001. (IV.26.) Kgy. sz. határozata 1. pontja, mely szerint iskolánk” hiányzó négy tanterme a feltételek függvényében az új szárny emeleti részének megépítésével, vagy a KPVDSZ megvásárlásával és átalakításával kialakításra kerüljön”

A KPVDSZ Művelődési Ház épületének 2004 évi önkormányzati megvásárlásával vált lehetővé a gépíróterem és további három tanterem kialakítása, az önkormányzat támogatása mellett jelentős mértékben saját erővel.

KERI ANNO

A videókazetták végleges tönkremenetele vagy selejtezése előtt sikerült néhány esemény felvételét megmenteni. A felvételek minősége olyan amilyen, ezen már változtatni nem tudunk. De reméljük, hogy sokakban kellemes emlékeket idéznek fel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bányászvetélkedő

 

VERSENYFELHÍVÁS

 

A Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium tagintézménye a Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskola történelemtanárai vetélkedőt hirdetnek Tatabánya város 7-8. osztályos és középiskolás diákjainak.

A verseny 3 fordulóból áll.

A versenyre 3 fős csapatok jelentkezését várjuk.
Iskolánként több csapat is jelentkezhet.
Jelentkezés az első forduló megoldásának beküldésével.

 

Jelentkezési lap letöltése: Jelentkezési lap.pdf


Első forduló:
Tatabánya történetéhez kapcsolódó képeket kell felismerni.
Beküldési határidő: 2014. október 18. (szombat)

 

Feladatlap letöltése: Első forduló feladatla.pdf

Második forduló:
Tatabánya történetére és a bányászhagyományokra vonatkozó kérdésekre kell válaszolni.
Beküldési határidő: 2014. november 10. (hétfő)

A két forduló feladatai az iskola honlapjáról letölthetőek.
(www.keri-tbanya.sulinet.hu)

A megoldásokat az alábbi címre várjuk: 2800 Tatabánya, Kós Károly u. 17.
Személyesen is leadhatók az iskola portáján,

vagy beküldhetők a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre.

Döntő:
Résztvevői: a legtöbb pontot szerzett csapatok.
Időpontja: 2014. december 4. (csütörtök) 13 óra
Helyszíne: a versenyt meghirdető iskola aulája.

A döntőbe jutott csapatoknak a témakörhöz kapcsolódó érdekes feladatokat kell megoldaniuk.

Az esetleges kérdéseket a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. postafiókba várjuk.

XI. Kárpát-medencei, Szabadtéri "Tóth Jutka Emlékverseny"

 
Gratulálunk a XI. Kárpát-medencei, Szabadtéri "Tóth Jutka Emlékverseny"-en elért helyezésekért!
 
Eredményeink: Arany fokozat , Legjobb édesség különdíj
Versenyzők: Karajos Emese, Tanczer Dominik, Czirkos Norbert, Papp Béla 14/B

Felkészítő tanár: Szabó Zoltán

Verőce, 2014.04.25-27

Tájékoztató az októberi javító OKJ-s vizsgáról.

Tájékoztató az októberi javító OKJ-s vizsgáról.


2014. október 8. (szerda) írásbeli vizsgarész: 8 órától (érkezés 7,30-ra)
2014. október 13. (hétfő) gyakorlati vizsga: 8 órától élelmiszer-vegyiáru eladó, ruházati eladó szakmákban (érkezés 7,30-ra)
2014. október 14. (kedd) gyakorlati vizsga: vendéglős, cukrász, pincér, szakács szakmákban (érkezés 7,30-ra)
2014. október 20. (hétfő) szóbeli vizsga: 8 órától.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.