Back to Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

 
Ügyelet a nyári szünetben:
Minden szerdán: 8h - 12h
 
TÁJÉKOZTATÁS A 2016/2017. ÉVI TANKÖNYVRENDELÉS MENETÉRŐL
Változások a tavalyi évhez képest:
Visszáru: A fizetős diákok vonatkozásában közvetlenül a szülő élhet elállási jogával 2016. szeptember 15-ig, illetve pót- és évközi rendelés esetén 14 napon belül.
Szülők részére kialakított felület megnyitása (www.szuloifelulet.kello.hu): 
o a diákok adatainak ellenőrzésére,
o az iskolai tankönyvrendelések szülők általi jóváhagyására (A felület használata nem kötelező), és
o a fizetős diákok tankönyvrendeléseinek pénzügyi követése és rendezése céljából.
A kiszállított tankönyvek alapján számlázunk, mely kifizethető online (szülői felületen), valamint átutalással, illetve a megadott postahivatalokban (A KELLO INFOPONTOKON történő fizetési lehetőség megszűnt!). A postahivatalokban elfogadott utalványok listáját a www.kello.hu/rolunk/utalvanyok-elfogadasa elérhetőségen tekinthetik meg.
A fizetős diákok számláit egyben küldjük ki az iskolákba 2016. augusztus 22 – 31-ig, kivéve azon számlákat, melyeknek a kiegyenlítése a szülői online felületen megtörtént.
A pótrendelések leadása 2016. augusztus 22. és szeptember 15. között történik.
 
A tankönyvrendelés 2016/2017. évi menetrendje:
1. 2016. március 16.: a KELLO megnyitja a tankönyvrendelési felületet, a tankonyvrendeles.kello.hu weboldalt az intézményi- és diákadatok áttöltésére és rögzítésére.
2. 2016. április 1.: a KELLO feltölti a tankönyvjegyzéket a rendelési felületre.
3. 2016. április 01 – 29.: a tankönyvfelelősök leadják az alaprendeléseket, alaprendelés lezárása, fenntartói jóváhagyás.
4. 4. 2016. április 15.: a KELLO megnyitja a szülői felületet.
5. 2016. május 15. – június 30.: a tankönyvfelelősök módosíthatják az alaprendeléseket, legkésőbb ekkor kell a fiktív diákokat nevesíteni, fenntartói jóváhagyás.
6. 2016. augusztus 1 – 25.: a KELLO kiszállítja az alaprendelés során megrendelt könyveket.
7. 2016. augusztus 26. – szeptember 1.: az alaprendelés hiányainak pótlása (az augusztus 25-ig ki nem szállított tankönyvek kiszállítása).
8. 2016. augusztus 22. – szeptember 15.: a pótrendelés leadásának időszaka a rendelési felületen a fenntartó jóváhagyásával,.
9. 2016. szeptember 21- től: a KELLO kiszállítja a pótrendelésben megrendelt tankönyveket.
10. 2016. szeptember 16. – 2017. április 30.: Évközi rendelés.
11. KELLO webshop: a 2016/2017-es tankönyvjegyzéken szereplő tankönyvek webshopon történő rendelésének és szállításának kezdetéről a későbbiekben nyújtunk tájékoztatást.
 
Tankönyvtámogatás igénylése 2016/2017
Tisztelt Szülők, Gondviselők!
Kiosztásra kerültek a diákok között az igénylőlapok a tanulói tankönyvtámogatáshoz 2016/2017. tanévre.
LEADÁSI HATÁRIDŐ: 2016.05.20.
(Ha valaki nem kapott volna, innen letöltheti, vagy a titkárságon kérhet!)
A tankönyvtámogatás iránti igénylőlapokat legyenek szívesek kitölteni és a jogosultságot igazoló iratokkal együtt az osztályfőnöknek leadni.
Jogosultak:
– tartósan beteg,
– a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
– három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,
– nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
– a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül
 
Szükséges igazolások:
– tartósan beteg: szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás
– a sajátos nevelési igényű tanuló: szakértői bizottság szakvéleménye
– három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él: a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül: az erről szóló határozat
– nevelésbe vételt igazoló határozat
 
A határidő elmulasztása jogvesztő, kivéve, ha az igényjogosultság feltételei ezután alakulnak ki. Tisztelettel kérjük a kedves szülőket, hogy ezt a határidőt tartsák be, mert a megkésett igénylőlapokat nem áll módunkban elfogadni.
Minden jogosultság esetén 2016. október 1-jén is érvényes igazolással kell rendelkeznie a diáknak, az augusztusban lejáró igazolásokat még a tankönyvosztás előtt célszerű megújítani. Ingyenes tankönyvet csak hatályos igazolás ellenében áll módunkban kiadni!
 
Tankönyves új ingyenes igénylőlap: ITT
 

Nyitva tartás:

Az iskola nyitva tartása: 6h - 19h 

Nyári szünetben: 7h - 15h

 

Felnőttoktatás

FELNŐTTOKTATÁS!!!

SZEPTEMBERI INDÍTÁSSAL (KERESZTFÉLÉVES)

ELADÓ-SZAKÁCS-CUKRÁSZ

Felnőttoktatás

Esti munkarendben

Szakma: Eladó

Belépés feltétele:

-          16. életév betöltése

-          egészségügyi alkalmasság

-          befejezett 10. évfolyam

Képzés ideje: 2 év

Képzés: 2 iskolanap (délután)

-          1nap szakmai elmélet 6 óra

-          1 nap szakmai gyakorlat 6 óra

-          tömbösített munkahelyi gyakorlat 192 óra/tanév

-          nyári szakmai gyakorlat 160 óra

Megszerezhető szakképesítés: 34 341 01 Eladó

 

Szakma: Szakács

Belépés feltétele:

-          16. életév betöltése

-          egészségügyi alkalmasság

-          befejezett 10. évfolyam

Képzés ideje: 2 év

Képzés: 2 iskolanap (délután)

-          1nap szakmai elmélet 6 óra

-          1 nap szakmai gyakorlat 6 óra

-          tömbösített munkahelyi gyakorlat 192 óra/tanév

-          nyári szakmai gyakorlat 160 óra

Megszerezhető szakképesítés: 34 811 04 Szakács

 

Szakma: Cukrász

Belépés feltétele:

-          16. életév betöltése

-          egészségügyi alkalmasság

-          befejezett 10. évfolyam

Képzés ideje: 2 év

Képzés: 2 iskolanap (délután)

-          1nap szakmai elmélet 6 óra

-          1 nap szakmai gyakorlat 6 óra

-          tömbösített munkahelyi gyakorlat 192 óra/tanév

-          nyári szakmai gyakorlat 160 óra

Megszerezhető szakképesítés: 34 811 01Cukrász

 

Felnőttoktatással kapcsolatos információ:


Müllerné Liczki Melinda szakmai helyettestől és
Moharos György gyakorlati oktatásvezetőtől kapható,

munkanapokon 8.00-tól 18.00 óráig.

Telefon: 06-34-317-077
                 06-20-420-6861

 

Jelentkezési lap az iskolában kérhető, vagy letölthető.

Copyright © 2016 KERI Rights Reserved.