Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ébresztő, iskolába kell menni. Ébresztő, iskolába kell menni. Ébresztő, iskolába kell menni. Ébresztő, iskolába kell menni.

TATABÁNYAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Cím: 2800 Tatabánya, F? tér 4.
OM azonosító: 203064
Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Cím: 2800 Tatabánya, Kós Károly u. 17. Tel:34/317-077, Fax: 34/309-591
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Honlap: www.keri-tbanya.sulinet.hu
 
 

Felvételi tájékoztató a 2017/2018-as tanévre

Tatabányai Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában a 2017/2018-as tanévre a 9. évfolyamra történ? felvételi eljárás rendjét a nevel?testület határozza meg.

Iskolánk az általános felvételi eljárás szabályai szerint bonyolítja le a 9. évfolyamra jelentkező tanulók felvételét, tehát nem kerül sor írásbeli és szóbeli felvételi vizsgára.

A jelentkező tanulók az általános iskolából hozott érdemjegyeik alapján kapcsolódnak be a felvételi folyamatba.

Felvételi sorrendjüket az érdemjegyeik összegzésével kialakított pontszám határozza meg.

A pontszám kialakításához az 5-7. tanév végi, valamint a 8. év félévi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, továbbá a 7. év végi és a 8. év félévi biológia, kémia és informatika jegyek kerülnek figyelembe vételre. A végleges összpontszám a jelentkező érdemjegyeinek számtani átlaga.

Ha a tanuló valamely, a pontszám kialakításában érintett tantárgyból mentesítve volt az értékelés, minősítés alól, és nem rendelkezik a figyelembe vehető időszakban az adott tantárgyból osztályzattal, úgy valamennyi rendelkezésre álló, a felvételnél figyelembe vehető osztályzata átlagát kell a kérdéses tantárgynál vagy tantárgyaknál beszámítani a pontszám és a rangsor kialakításánál, hogy ne kerüljön hátrányba.

A felmentett tanulónak a jelentkezési lapjához csatolni kell az érvényes szakértői vélemény (kivéve: az F.70-s kódú szakértői véleménnyel rendelkezőket nem áll módunkban felvenni) osztályfőnök által hitelesített másolatát és az általános iskola igazgatója által kibocsátott, a felmentésére vonatkozó határozatát. Ha a felvételi jelentkezési laphoz a szakértői véleményt és igazgatói határozatot nem csatolják, akkor a pontszám kiszámításakor az adott tantárgyból a fenti eljárás nem alkalmazható, a tanuló a tantárgyból 0 pontot kap.

Az így kialakult pontszám alapján rangsor készül. Ezt a rangsort kapja meg a Felvételi Központ, mely alapján - az általános iskolák által a hozzájuk küldött jelentkezési lap és az iskolánkban kialakult rangsor alapján - kialakítja az iskolánkba felvételre javasoltak névsorát. Ez a névsor képezi az egyes osztályba sorolást a megjelölt szakmai képzés kódjainak figyelembe vételével.

Az iskola a rangsornál azonos pontszám esetén előnyben részesíti azt a tanulót, akinek a magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv érdemjegyeiből képzett pontszáma magasabb. További azonosság esetén a halmozottan hátrányos helyzető, hátrányos helyzető, illetve a sajátos nevelési igényű tanulók részesülnek előnyben, amennyiben a jelentkezési lapról ezek az adatok hozzáférhetőek.

A felvételi rangsorolásban az azonos pontszámot elért tanulók között hátrányba kerül az a tanuló, aki idegen nyelvből nem rendelkezik osztályzattal, mivel a szakképzés végén, a záróvizsgán szakmai követelmény az idegen nyelvből tett vizsga.

A felvételi döntés ellen az eljárás végén a szülő fellebbezést, illetve méltányossági kérelmet nyújthat be az iskolát fenntartó Tatabányai Szakképzési Centrum főigazgatójánál.

INDULÓ KÉPZÉSI FORMÁK:

I. Szakgimnázium:

 • Képzési megnevezése: Kereskedő:(OKJ 54-341-01)
 • Képzési megnevezése: Vendéglátás-szervező:(OKJ 54-811-01)

Ötéves (4+1) képzési forma. Egy kereskedő és egy vendéglátás-szervező osztály indul a két képzési formában. Jelentkezni a 8. osztály befejezése után lehet.

Az érettségire való felkészítés mellett az adott szakképesítésnek megfelelő szakmai - elméleti és gyakorlati - tantárgyakat is tanulnak diákjaink.

I/1. Érettségire épülő szakképzés:

Egy osztály indul az érettségire épülő kétéves szakképzésben.

Jelentkezni sikeres érettségi bizonyítvány birtokában lehet a vendéglátás-szervező (OKJ 54 811 01) és Kereskedő (54 341 01) szakirányra.

II. Szakközépiskola:

1. Duális szakképzés:

 • Képzési megnevezése: Eladó (OKJ 34 341 01)
 • Képzési megnevezése: Pincér (OKJ 34 811 03)
 • Képzési megnevezése: Cukrász (OKJ 34 811 01)
 • Képzési megnevezése: Szakács (OKJ 34 811 04)

Jelentkezni a 8. osztály sikeres elvégzése után lehet. A képzési idő 3 év.

Tényleges szakképzés már a 9. évfolyamtól. A tanulók az első tanévben általános mőveltséget megerősítő tananyagot, valamint szakmai tantárgyakat tanulnak, és iskolai csoportos szakmai gyakorlaton történik a szakmai képzésük.

A 10. évfolyamtól tanulószerződéssel kereskedelmi és vendéglátó egységekben munkahelyi gyakorlatokat végeznek, melyért juttatást kapnak.

Mindhárom tanévük munkaviszonynak számít. Tanulói éveik során megilletik családjukat mindazon juttatások, amelyek a nappali tagozatos iskolai tanulókra vonatkoznak.

Felvételük a korábban jelzett általános felvételi eljárás szerint történik, azonban a szakma gyakorlásához rendelkezniük kell egészségi alkalmassággal, melyről az iskola orvosa és védőnője nyújt felvilágosítást.

A tanulóknak a jelentkezési laphoz - az iskola honlapjáról letölthető - pályaalkalmasságot igazoló adatlapot is mellékelniük kell!

BEISKOLÁZÁSI KÓDOK:

Szakgimnázium

          0110      Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportban kereskedő ágazati szakképzés, a képzési idő: 4+1 év (1 osztály)

          0111      Vendéglátás-turisztika szakmacsoportban vendéglátás-szervező ágazati szakképzés, a képzési idő: 4+1 év (1 osztály)

Szakközépiskola

(valamennyi szakmában duális szakképzés, a képzési idő 3 év):

0112      Eladó           (1 osztály)

0113      Pincér         (1 osztály)

0114      Cukrász      (0,5 osztály)

0115      Szakács      (1,5 osztály)

A szakképző évfolyamokon megszerezhető szakképesítések rövid ismertetése:

Szakgimnázium

Kereskedő

Vállalkozást hoz létre, (működtet) szüntet meg. Megszervezi és lebonyolítja az áruforgalmi tevékenységet, a kölcsönzési tevékenységet. Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Kialakítja a forgalmazott cikkek választékát.

Profiljának megfelelően alkalmazza az eladáshelyi reklámeszközöket, akciókat. Piackutatás, fogyasztói szokások felmérése. PR tevékenység. Áruforgalmi és pénzforgalmi nyilvántartásokat vezet.

Vendéglátás-szervező

A vendéglátó egységben a beszerzési, termelési és raktározási tevékenységet végzi, irányítja. Kialakítja üzletpolitikáját és marketing stratégiáját, ápolja az üzleti és a vendégkapcsolatokat, folyamatosan gondoskodik a megfelelő árukészletről. Megszervezi az egység adminisztrációs rendjét, gondoskodik a higiénés szabályok betartásáról, betartatásáról. Vezetési feladatokat ellátó szakember, aki rendezvényeket szervez a szakma etikett és protokoll szabályainak betartásával.

A beiratkozáshoz szükséges feltételek:

A 9. évfolyamra eredményes általános iskolai bizonyítvány birtokában lehet beiratkozni. Nem iratkozhat be az a tanuló, aki az általános iskola 8. évfolyamát bármely tantárgyból elégtelenül zárta, annak ellenére sem, hogy a 8. évfolyam sikeres félévi tanulmányi eredménye alapján az iskolától korábban a felvételéről szóló határozatot kapott. Az ilyen tanulónak akkor van lehetősége beiratkozni, ha sikeres javítóvizsgát tett. Az iskola tájékoztatja a jelentkező és felvételt nyert tanulókat és szüleiket, hogy a szakképző évfolyamokon résztvevőknek meg kell felelniük az egészségügyi- és a szakmai alkalmassági követelményeknek is. Ezért javasolja, hogy már a 9. évfolyamra lépés előtt tájékozódjanak ez irányú alkalmasságukról. Ehhez segítséget az iskola orvosa és védőnője nyújt.

Az érettségire épülő szakképző évfolyamba lépés feltételei (vendéglátás-szervező):

Sikeres érettségi bizonyítvány, egészségügyi és szakmai alkalmasság, a választott érettségire épülő szakma központi programjában előírt készségek és képességek megléte.

Szakközépiskola

Eladó

Segíti az árubeszerzést. Készletezési, raktározási feladatokat végez. Értékesítési tevékenységet lát el, ellátja továbbá a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Előkészíti a raktárt, árumozgató eszközöket az áru fogadására, előkészíti a visszaszállítandó göngyöleget és a visszárut. Mennyiségileg és minőségileg átveszi az árut. Gondoskodik az áru megóvásáról, előkészíti az értékesítésre. Fogadja a vevőt, bemutatja az árut. Elszámolja az ellenértéket. Intézi a fogyasztói reklamációkat.

Pincér

A pincér a különböző vendéglátó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek hálózati egységeiben értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el. A vendégek által igényelt, illetve az ajánlott termék felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon biztosítja, az udvarias és szakszerű felszolgálás előírásai szerint. Szükség szerint marketing tevékenységet is végez.

Szakács

A szakács legfontosabb feladata a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő feladatok ellátása, valamint a vendégek elvárásainak megfelelő ételválaszték kialakítása és elkészítése.

Az ételeknek, a követelményeknek megfelelő minőségi színvonalon történő tálalása a fogyasztók és a vendégek számára. A vendégek előtt ételt készteni.

Cukrász

A cukrász feladata az élelmiszergyártás higiéniai alapkövetelményeinek betartása mellett, a korszerű táplálkozáshoz mind jobban igazodó cukrászsütemények készítése, figyelemmel azok ízbeli változatosságára, esztétikai megjelenítésére, a vásárlói, megrendelői igényekre.

A beiratkozáshoz szükséges feltételek:

A 3 éves duális szakképzésbe az általános iskolai 8. osztály sikeres befejezése, egészségi és szakmai alkalmasság, a választott szakma központi programjában előírt készségek és képességek megléte a feltétel.

Az iskola által nyújtott szolgáltatások:

Diákkörök, szakkörök, sportköri és kulturális foglalkozások a tanulók igényei szerint. Tehetséges tanulók felkészítése versenyekre, továbbtanulásra. A hátrányokkal rendelkezők felzárkóztató segítése, gondozása.

Az igényjogosultakon túl a tanulók jelentős körének ingyenes tankönyvtámogatása.

Kedvezményes meleg étkeztetés az iskola tanéttermében.

Az iskola külkapcsolatai:

Aalen; Kereskedelmi iskola (Németország)

A bonni Munkaügyi Központ közremőködésével minden évben lehetőség van a német nyelvet tanulók számára a nyári szakmai gyakorlat Németországban való letöltésére.

A három hónapos gyakorlat végén a munkáltatók minősítik a tanulók teljesítményét. A gyakorlat kiváló lehetőséget nyújt az önállóságra, nyelvi és szakmai megmérettetésre, más ország kultúrájával, szokásaival való megismerkedésre, nyelvi és szakmai fejlődésre.

 

Honlap:        www.keri-tbanya.sulinet.hu

E-mail:         Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Facebook:    Tatabányai KERI

Telefon:       34/317-077

                   14-es mellék:         igazgató                                        Patakiné Slezák Ágnes

                   13-as mellék:         általános igazgatóhelyettes         Varga Imréné

18-as mellék:         szakmai igazgatóhelyettes          Müllerné Liczki Melinda

        gyakorlati-oktatásvezető             Moharos György

12-es mellék:         titkárság

Tatabánya, 2016. október 20.

Patakiné Slezák Ágnes sk.

         igazgató


Felnőttoktatás

Felnőttoktatás

Felnőttoktatás

Esti munkarendben, iskolarendszerben

 

Szakma: 34 811 01 Cukrász

Belépés feltétele:

 • 16. életév betöltése
 • egészségügyi alkalmasság

Képzés ideje: 2 év

Képzés: 2 iskolanap (délután)

 • 1 nap szakmai elmélet 6 óra
 • 1 nap szakmai gyakorlat 6 óra
 • tömbösített munkahelyi gyakorlat I. évfolyam 324 óra; II. évfolyam 320 óra
 • nyári szakmai gyakorlat 160 óra

Megszerezhető szakképesítés: 34 811 01 Cukrász

 

Szakma: 34 341 01 Eladó

Belépés feltétele:

 • 16. életév betöltése
 • egészségügyi alkalmasság

Képzés ideje: 2 év

Képzés:2 iskolanap (délután)

 • 1 nap szakmai elmélet 6 óra
 • 1 nap szakmai gyakorlat 6 óra
 • tömbösített munkahelyi gyakorlat I. évfolyam 378 óra; II. évfolyam 310 óra
 • nyári szakmai gyakorlat 160 óra

Megszerezhet? szakképesítés: 34 341 01 Eladó

 

Szakma: 34 811 04 Szakács

Belépés feltétele:

 • 16. életév betöltése
 • egészségügyi alkalmasság

Képzés ideje: 2 év

Képzés: 2 iskolanap (délután)

 • 1 nap szakmai elmélet 6 óra
 • 1 nap szakmai gyakorlat 6 óra
 • tömbösített munkahelyi gyakorlat I. évfolyam 324 óra; II. évfolyam 320 óra
 • nyári szakmai gyakorlat 160 óra

Megszerezhető szakképesítés: 34 811 04 Szakács

 

Információ:

 • tel: +36/34-317-077/18 mellék; +36/70-400-6914
 • e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Jelentkezési lap az iskolában kérhető, vagy letölthető az iskola honlapjáról!

Szakmák Éjszakája

Kedves Fiatalok, Tisztelt Érdeklődők!
A Tatabányai SZC Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája is csatlakozik a Szakmák Éjszakája elnevezésű országos rendezvényhez. 2017. április 21-én 18:00 és 22:00 óra között lehetőség nyílik az iskola életébe bepillantani.
Ne feledd! A Szakmák Éjszakája több mint egy nyílt nap. A Szakmák Éjszakája egy komplex rendezvény, ahol bővítheted ismereteidet, szórakozva ismerhetsz meg szakmákat, a még hatékonyabb pályaválasztás céljából. Programjainkat 0-99 éves korosztály számára kínáljuk.

A Szakmák Éjszakájának jelmondata: "próbáld ki, csináld meg, ismerd meg!" - ennek megfelelően a programjainkat különböző színnel jelöljük:
próbáld ki! - narancssárga színnel jelöljük az interaktív programokat, amelyekben a látogatók is részt vehetnek
csináld meg! - zöld színnel jelöltük azokat a programokat, amikben a látogatók az adott szakmához tartozó tevékenységben is kipróbálhatják magukat
ismerd meg! - kék színnel jelöljük az előadásokat és bemutatókat, amelyekben megismerhetik az adott szakma vagy iskola titkait.

Tovább a programra. (A program ezután lesz összeállítva.)

Szülői munkaközösség

Fogadó órák:

2016 november 30. 17:00 óra

2017 árprilis 05. 17:00 óra

Ballagás

A végzős tanulók ballagása 2017. május 05. 12:00 (belső ballagás 11:00-11:30) órakor lesz.

Tankönyv tájékoztató

Módosított tankönyv tájékoztató megtekinthető itt.

Copyright © 2017 KERI Rights Reserved.